Ganzen

Nederland is een waterland dus ook een ganzenland. In meerdere delen van het land is het regelmatig een plaag. Met name Grauwe ganzen en Kolganzen komen in bepaalde delen van het jaar in enorme aantallen voor. Tot last van de boeren. De meesten blijven in ons land. In de wintermaanden zien we vaak soorten uit het hoge noorden zoals de Toendra- en Taiga rietgans.