Strabrechtse heide en het Beuven

Een van de gebieden waar ik de laatste jaren veel kom is de Strabrechtse heide. Het is een natuurgebied van ca. 1500 ha. in de gemeenten Heeze-Leende, Someren en Geldrop-Mierlo, grotendeels in beheer bij Staatsbosbeheer. Op de droge plaatsen staat struikhei en een enkele Jeneverbes, op de natte plaatsen DopheiPijpenstrootjesGagelen en Klokjesgentiaan. De vergrassing van de heide wordt tegengegaan door beweiding door een schaapskudde, door maaien en door plaggen. De heide wordt omgeven door bossen. Midden op de Heide ligt het Beuven, het grootste heideven van Nederland. Het is heel vogelrijk. Vanuit de vogelkijk hut (loat-ut-zo) heb je een mooi uitzicht op het water en de randen waar vaak steltlopertjes te vinden zijn. De trektijd is zeer interessant. Ik verblijf vele uren in de hut en fotografeer daar de diverse vogelsoorten maar ook de prachtige zonsondergangen en ik geniet daar van de rust.