Roofvogels > Onder roofvogels verstaan we de dag-actieve soorten. In Nederland komen 16 soorten roofvogels voor. De meest voorkomende zijn de Buizerd, Torenvalk, Havik en Sperwer. Een aantal broedt hier, en een aantal is zomer- of wintergast. Soms verschijnen hier heel zeldzame soorten zoals de Steppenkiekendief, Slangenarend en de Grijze Wouw. Zelfs de Vale- en Lammergier zijn wel eens in Nederland gespot. In met name zuid-Europese landen komen we meerdere soorten gieren, arenden en valken tegen. In de rubriek buitenland zie je hier wat soorten van. 

Roofvogels


Uilen

Uilen > Dit zijn nacht-actieve roofvogels. Omdat hun gehoor en gezichtsvermogen zo goed ontwikkeld zijn slaan ze in het donker toe. Door hun dichte en zachte verenkleed is hun vlucht geruisloos. We kennen zes soorten in Nederland. De Steenuil, Ransuil, Bosuil, Kerkuil, Velduil en Oehoe. De Sneeuwuil uit het hoge noorden strijkt ook wel eens neer in ons land.