Waterhoenders/ -rallen

Dit is een kleine groep van watervogels waarvan er niet zo veel soorten zijn. Wel komen er een aantal zeldzame soorten voor zoals het klein waterhoen, kleinst waterhoen en het porseleinhoen.