Weidevogels > zijn over het algemeen vogels die in uitgestrekte graslanden broeden. Veel soorten trekken in de herfst naar het zuiden. Door de zachte winters komt het steeds vaker voor dat ze hier overwinteren. De meest bekenden zijn Grutto, Wulp en Tureluur Kemphaan en Kievit. Van deze groep is eigenlijk geen goede indeling te geven omdat het allemaal steltlopers zijn. Ook worden soms Graspieper en Kwikstaarten tot deze groep gerekend.

Steltlopers > zijn een grote groep vogels die op diverse soorten ondergronden broeden en leven. Ze komen voor aan zout en zoet water. Trekken vaak weg of overwinteren in grote aantallen juist in ons land. Hieronder vallen o.a. de verschillende soorten Strandlopers, Plevieren, Snippen, Franjepoten, Kluten en Ruiters. Er zijn veel ondersoorten.