Zwanen

Zeer grote vogels met lange hals. Vliegen moeizaam op in verband met hun gewicht. Eten waterplanten uit ondiep water en nestelen op de grond. Een paar blijft het grootste gedeelte van hun leven bij elkaar. In de wintermaanden overwinteren hier vaak soorten uit het hoge noorden. De Zwarte zwaan is van oorsprong geen Europese vogel maar deze heeft zich wel gevestigd in ons land