Brandgans > Broed in noordelijke lande aan de kust in kolonies. Sinds 1988 broeden er kleine aantallen in Nederland. Een groot deel van de populatie overwintert in Nederland.

Op 31 augustus 2017 was ik in de Biesbosch. Daar zag ik in een weiland twee brandganzen met een bijzondere (zeldzame) kleurafwijking.