Juli 2023

Groene specht > Deze prachtige spechtensoort wijkt in zoverre af van andere spechtensoorten doordat hij zijn voedsel zoekt op de grond. Hij eet mieren en andere insecten, vaak te vinden op een mooi grasveld. Ze zijn erg schuw, broeden in holle bomen. 


Juli 2023

Augustus 2022


September 2020