Grote bonte specht > Van de spechtensoorten was de grote de eerste die zich liet zien. Vooral nieuwsgierig zijn ze. Uiteraard maken ze gretig gebruik van het voedselaanbod.


December 2021


November 2021


Oktober 2021


September 2021