Grote bonte specht > Van de spechtensoorten was de grote de eerste die zich liet zien. Vooral nieuwsgierig zijn ze. Uiteraard maken ze gretig gebruik van het voedselaanbod.


November 2021


Oktober 2021


September 2021