Zanglijster >  In het voorjaar steekt deze mooie vogel met kop en schouders boven al het andere vogelgezang uit. Het is een genot om naar te luisteren in de avondschemering. Ze broeden in Nederland en doen dat al heel vroeg in het jaar. Noordelijke vogels zakken af naar het zuiden en blijven hier hangen, vaak samen met koperwieken en kramsvogels. Ze leven van slakken, wormen en insecten. In de wintermaanden eten ze ook bessen.


September 2022