Sijs > Dit prachtige groengetekende vogeltje broed in Nederland maar is 's winters in grote aantallen te vinden fouragerend vaak in gezelschap van barmsijzen. Deze komen uit het hoge noorden.


April 2021


Maart 2021


Oktober 2020