Sijs > Dit prachtige groengetekende vogeltje broed in Nederland maar is 's winters in grote aantallen te vinden fouragerend vaak in gezelschap van barmsijzen. Deze komen uit het hoge noorden.


Maart 2024


Februari 2022


April 2021


Maart 2021


Oktober 2020