Staartmees > Een van de mooiste en grappigste van de mezensoorten. het zijn kleine bolletjes met een lange staart. Ze broeden in Nederland en trekken buiten de broedperiode om met kleine groepjes rond. Zijn vaak te vinden in tuinen waar vetbolletjes hangen.


April 2021


Maart 2021