Bonte vliegenvanger > Deze broedvogel is een van de soorten die ik in het voorjaar zou kunnen verwachten. Meestal hoor je eerst de zang en dan laten ze zich zien. Ze nestelen vaak in nestkastjes. 


April 2024


Mei 2021


April 2021