Bewegende beelden brengen de natuur tot leven

Ik heb deze vogelhut gebouwd in het najaar van 2020. In het begin waren er nog volop zomervogels aanwezig en ik telde toen al 15 soorten. Op het moment dat ik vanuit de hut kon fotograferen ben ik ook wat filmpjes gaan maken. Dat filmen geeft een goede inkijk in het leven van de verschillende vogelsoorten. Het gedrag zoals bijvoorbeeld beweeglijkheid, schuwheid en zang zijn hierin mooi af te lezen. Onderstaand een aantal filmpjes.

Grote bonte specht

Putter

Groenling

Boomklever

Spreeuw

Winterkoning

Bonte vliegenv.

Houtduif

Zwarte kraai

Ree

Muis