Witte kwikstaart > Deze broedvogel is een van de soorten die ik hier zou kunnen verwachten. Ze zijn vaak te vonden op weilanden en op plekken waar veel insecten zitten. Eind mei 2021 kwamen de eerste de vijver bezoeken om te drinken.


Juni 2021