Fitis  >  dit is een echte zomergast. Komt gelijktijdig terug met de TjifTiaf. Het is een druk beweeglijk vogeltje. nestelt is alle soorten gebieden. Trekt in het najaar naar Afrika.