Groene specht > Deze prachtige spechtensoort wijkt in zoverre af van andere spechtensoorten doordat hij zijn voedsel zoekt op de grond. Hij eet mieren en andere insecten, vaak te vinden op een mooi grasveld. Ze zijn erg schuw, broeden in holle bomen. 


Juni 2024


Juni 2022