Keep  >  deze vinkachtige soort  broed in hooggelegen naaldboomwouden en berkenbossen. Hij overwinterd in zuid en midden Europa waaronder Nederland. Eet in de winter hoofdzakelijk zaden. Vaak in gezelschap van vinken.