Klein waterhoen >  Een van de zeldzaamste vogelsoort die ik in Nederland heb waargenomen. Op 23 augustus 2020 zat deze zeldzaamste in Nederland broedende ralsoort in Budel. In Nederland zijn slechts enkele broedgevallen bekend.  Ze leven een verborgen bestaan in moerassig gebied. Dit keer kwam het kleine vogeltje uit het riet tevoorschijn en liet zich erg goed zien.