Kleine strandloper > Deze vogel broed in de Toendra aan de kust. Vaak in grote groepen in gezelschap van Bonte strandlopers.