Oostelijke blonde tapuit >  deze soort broed van zuid Italie tot in Iran, terwijl de Westelijk broed in noordwest Afrika en Spanje/Portugal. Ze overwinteren ten zuiden van de Sahara.