Rupels Grasmus > Van deze zeer zeldzame zangvogel zijn nog maar 9 territoria ontdekt op Lesbos (2012). De soort dreigt te verdwijnen.