Slangenarend  >  deze grote roofvogel met een spanwijdte van 1.70 meter eet in hoofdzaak reptielen. Nestelt in een boom in open terrein met bergen en verspreide bosschages. Komt voornamelijk voor in zuid-west Europa en overwintert in Afrika.

Op 28 april 2019 was ik getuige van een aanval van deze prachtige vogel op een slang. Na een kort gevecht werd deze in z'n geheel naar binnen gewerkt. Bijzonder om mee te maken. Bekijk ook het filmpje.