Strandplevier > broed aan de kust op modder- of strandvlakten.