Zwarte mees >  komt het gehele jaar voor in Nederland. Broedt in naaldbossen en nestelt in boomholtes. In de winter vaak grote groepen uit het noorden.