Bijeneter > Deze vogel broed in holen vaak in de buurt van rivieren. Overwintert in zuidelijk Afrika. Een van de meest kleurrijke vogels van Europa. Leeft van insecten zoals bijen, vlinders, vliegen, sprinkhanen enz.