De ekster > Deze grote zangvogel is altijd om de hut te vinden net zoals de gaai en de houtduif. Ze zijn vrij agressief t.o.v. de kleine zangvogels.