Fazant > Deze vogel broedt oorspronkelijk in de Kaukasus en ten noordwesten van de Kaspische zee in het wild. In grote delen van Europa is deze vogel gekweekt en uitgezet voor de jacht.

Het was een bijzondere ontmoeting toen ik naar een Syrische bonte specht zat te kijken en er plotseling een fazant hen met vier al grote jongen op de tafelvijver verscheen.