Grutto > Deze typisch Nederlandse weidevogel is uitgeroepen tot Nationale Vogel. Ieder jaar keren er weer minder terug van hun overwinteringsplaatsen in Spanje en Afrika. Ze zoeken daar rivierdelta's en zoetwatermoerassen op. Een klein aantal overwintert aan onze westkust.