Kleine zilverreiger >  Broed in kolonies in dicht geboomte aan de oevers van meren en rivieren. Zoekt in ondiep water langs oevers naar visjes, slakken en insecten. Overwintert in Afrika en het Midden-Oosten. Kleine aantallen blijven in Europa.