Oeverloper >  Nestelt bij voorkeur aan kiezeloevers langs rivieren en meren. Broedt in kleine aantallen in Nederland. Het is een zomergast die hier verblijft van april tot augustus en overwintert in Afrika.