Spaanse mus >  Deze broedt in tegenstelling tot onze huismus in hoog struikgewas of boomgroepen, meestal in kolonies. Broed zelfs in de grote nesten van roofvogels en ooievaars. 

In 2018 was ik bij Moheda Alta in Extremadure, Spanje. Daar trof ik een enorme groep Spaanse mussen aan die van de ene voedselplek naar de andere zwermden. Het was een mooi gezicht.