Visdief >  Deze behoort tot de familie van de Sterns. Vogels met lange spitse vleugels en meestal een diep ingesneden gevorkte staart. Ze nestelen op de grond en broeden meestal in kolonies.   Ze leven van vis. Met hun behendige vlucht stootduiken ze op hun prooi. Vaak ook staan ze te bidden alvorens zich op hun prooi werpen.