Waterpieper >  Broedt niet in Nederland maar in de bergen op kale hellingen en hoogvlakten. Overwintert hier en is te vinden aan oevers van meren en rivieren. Ze zijn meestal op de grond te vinden en eten insecten.