Vogelhut Heeze

1 september 2021 - Vogelhut Heeze is de derde hut die ik heb gebouwd. Deze wordt verhuurt net als Sterksel en Mierlo. De hut ligt op een heel bijzonder plek en er kan vanuit drie kanten naar vogels worden gekeken. Richting het noorden naar de vijvertafel, richting het oosten naar de kikkerpoel en het weiland en richting het zuiden naar de roofvogelplek. Hiermee ga ik pas later van start. 

De hut is zeer comfortabel en voor de wintermaanden is er verwarming.

 


Torenvalken maken jaarlijks gebruik van de nestkast.

Een koppel torenvalken heeft begin 2023 de valkenkast weer in gebruik genomen. Dit is mooi te volgen vanuit de vogelhut. We mogen ze alleen fotograferen, en publiceren op Facebook, vanuit de hut met zo min mogelijk nestkast op de foto. Ook niet dichter bij de kast gaan staan om te fotograferen om verstoring tegen te gaan.  Zo hopen we dat ze het broedseizoen met succes kunnen afsluiten en hun jongen kunnen grootbrengen zonder verjaagt te worden, zodat we er allemaal van kunnen genieten. Ook volgend jaar.


Vogelsoorten bij de hut en de kikkerpoel


Foto's zijn mooi om te bekijken maar op filmjes is vaak het gedrag van de vogels beter te zien en hoor je ze ook fluiten.