Filmpjes >  Onderstaand filmpjes van bepaalde vogelsoorten. Korte fragmenten of soms gemonteerde films. Wil je filmpjes zien die specifiek bij mijn eigen vogelhut zijn gemaakt klik dan op de button.

Hop

Tijgervink

Blauwe rotslijster

Zwarte ooievaar

Purper reiger

Scholekster

Kraanvogel

Mid. bonte specht

Bijeneter

Fazant

Zeearend

Blauwe reiger

Winterkoninkje

Vale gier

Spaanse mus

Waterpieper

Watersnip

Oeverloper

Kleine zilverreiger

Grote bonte specht

Syrische bonte

Grote trap

Griel

Klapekster

Boomklever

Visdief

Zwarte specht

Grutto

Draaihals

Appelvink

Grauwe klauwier

Geelgors

Gaai

IJsvogel

Goene specht